top of page

Fokus fotoresor i Sverige AB - dataskyddspolicy

Dina personuppgifter
Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss, och syftet med denna policy är att tydligt och transparent beskriva hur vi samlar in, använder, och lagrar dina personuppgifter. Fokus fotoresor i Sverige AB (Org.nr. 559266-0491) utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR.

Personuppgiftsansvar
Fokus fotoresor i Sverige AB är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter på våra webbplatser, nyhetsbrev och när du är kund till oss.


Behandling av personuppgifter
Vår dataskyddspolicy täcker all data som vi registrerar, till exempel från vår webbplats, kontakt per telefon eller mejl, i samband med resor och workshops och på evenemang/mässor. När du handlar av oss samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra din beställning. De uppgifter vi samlar in är namn, adress, telefonnummer, e-post. Om du väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev samlar vi in namn, postnummer och e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrev till dig. Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver, och vi säljer aldrig dina uppgifter vidare till tredje part. Genom att beställa varor eller använda våra tjänster accepterar du vår behandling av dina personuppgifter och vår dataskyddspolicy. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

 

För prenumeranter på vårt nyhetsbrev:
    • Registret innehåller uppgifter lämnade av besökare på hemsida och på mässor vilka begärt att få nyhetsbrev från oss.
    • Registret används endast för utskick av nyhetsbrev angående resor och kurser.
    • De uppgifter som finns lagrade är namn och e-postadress
    • De sparade uppgifterna delas inte med tredje part. Dina uppgifter är trygga hos oss.
    • Mottagare av nyhetsbreven kan när som helst avsluta sin prenumeration på ett enkelt sätt.
    • Avslutade prenumerationer plockas automatiskt bort ur vårt register.
    • Wix.com som lagrar uppgifterna, uppfyller kraven om säker personuppgiftslagring enligt GDPR.

Vårt kundregister som ligger på Insightly.com (molnbaserat):
    • Registret innehåller aktuella uppgifter om resenärer/kursdeltagare aktiva de senaste fem åren.
    • Registrets innehåll kommer från deltagare i kurser och på resor
    • Uppgifter som finns registrerade är de som är relevanta för bokningar och kommunikation:
        • Namn, adress, e-post, telefonnummer
        • Uppgifter om deltagande i resor/kurser
        • E-postkommunikation
        • Noteringar om aktiviteter
    • Registret gås igenom regelbundet, men minst en gång/år för att plocka bort kontakter som inte varit aktiva de senaste fem åren.
    • Avtal med Insightly som personuppgiftsbiträde finns.
    • Kunder kan när som helst be att få bli bortplockade från registret eller få ta del av uppgifter som finns lagrade om dem.
    • Informationen i registret delas inte med tredje part.
 
Vår användning och överföring av dina personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna leverera de varor/tjänster du har beställt av oss. Vi behandlar även uppgifter med stöd av samtycke samt för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Vi använder de uppgifter som behövs för bokföring. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev sparas dina uppgifter så länge du väljer att fortsätta ta emot kommunikation från oss. 

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss på info@fokusfotoresor.se så får du ett registerutdrag. Dataregistering som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet (till exempel bokföring, skatteredovisning) får ske utan samtycke. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket (utom där rättsliga regler kräver annorlunda). Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas.

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss via telefon 0730 662 007 eller skriva till oss: Ågerup 202, 243 92 Höör, eller skicka e-post till info@fokusfotoresor.se

bottom of page