Behandling av personuppgifter

Nedan finner du vår policy för behandling av personuppgifter enligt nya GDPR dataskyddsförordningen:

För prenumeranter på vårt nyhetsbrev:

 • Registret innehåller uppgifter lämnade av besökare på hemsida och på mässor vilka begärt att få nyhetsbrev från oss.

 • Registret används endast för utskick av nyhetsbrev angående resor och kurser.

 • De uppgifter som finns lagrade är namn och e-postadress

 • De sparade uppgifterna delas inte med tredje part. Dina uppgifter är trygga hos oss.

 • Mottagare av nyhetsbreven kan när som helst avsluta sin prenumeration på ett enkelt sätt.

 • Avslutade prenumerationer plockas automatiskt bort ur vårt register.

 • Wix.com som lagrar uppgifterna, uppfyller kraven om säker personuppgiftslagring enligt GDPR.

Vårt kundregister som ligger på Insightly.com (molnbaserat):

 • Registret innehåller aktuella uppgifter om resenärer/kursdeltagare aktiva de senaste fem åren.

 • Registrets innehåll kommer från deltagare i kurser och på resor

 • Uppgifter som finns registrerade är de som är relevanta för bokningar och kommunikation:

  • Namn, adress, e-post, telefonnummer

  • Uppgifter om deltagande i resor/kurser

  • E-postkommunikation

  • Noteringar om aktiviteter

 • Registret gås igenom regelbundet, men minst en gång/år för att plocka bort kontakter som inte varit aktiva de senaste fem åren.

 • Avtal med Insightly som personuppgiftsbiträde finns.

 • Kunder kan när som helst be att få bli bortplockade från registret eller få ta del av uppgifter som finns lagrade om dem.

 • Informationen i registret delas inte med tredje part.

Copyright inNature West, Velingstorpsvägen 21, 511 56 Kinna,          Besök gärna min hemsida om projektet med jätteträd. Klicka här.

tel. +4632035300