top of page
_88A6140FREDRED.jpg

GAMFROSSA OCH LEKANDE SMÅTRAPP

Översikt

GAMFROSSA I NORRA SPANIEN:
LAMMGAMAR, GRÅGAMAR, SMUTS- OCH GÅSGAMAR & LEKANDE SMÅTRAPP

MED SEX HELA GÖMSLEDAGAR

24 800 SEK                       FULLBOKAD   

xx datum  SJU NÄTTER, ÅTTA DAGAR (SEX HELA GÖMSLEDAGAR)

LEDARE/FOTOGUIDE: BRUTUS ÖSTLING
 

Det är fortfarande kyligt, högst någon plusgrad trots att det är i mitten av maj. På litet över tvåtusen meters höjd i södra Pyrenéerna värms luften först när solen varit uppe några timmar. Ett par gåsgamar har seglat förbi på långt håll när plötsligt en lammgam majestätiskt glidflyger över dalen nedanför. Den sänker sig och landar värdigt på en klippavsats. Det ser nästan ut som den beundrar det storslagna landskapet. En annan lammgam glider förbi och går sedan ner för landning precis bakom den första lammgamens sittplats. En boplats på bergssluttningen litet längre bort måste vara förklaringen. 

Det finns 23 gamarter i världen. De fyra arter som häckar i Europa, i södra Europa närmare bestämt, är lammgam, gåsgam, grågam och smutsgam. Dessa arter hittar vi också i andra världsdelar, även om lammgamen i till exempel Etiopien tycks mindre än de lammgamar som är stationära i Spanien. Kanske är storleksskillnaden bara en följd av klimatet, i Pyrenéerna liksom i Alperna och norra Grekland är vintrarna kallare än i Afrika och djur tenderar att vara större där klimatet är kallare.

Gamar är i första hand asätare även om några som arbetade med ett gamprojekt i Spanien berättade för mig att det fanns ett par gåsgamsindivider som hade börjat döda djur. Fast då handlade det enbart om sjuka och svaga individer eller ungdjur. Men generellt håller gamar rent i naturen. De minskar smittspridningen genom att äta alla slags kadaver.

I hela världen beräknas det finnas färre än fem tusen grågamar, vilket gör arten till en av de hotade gamarna. Grågamen har på senare år återintroducerats i norra Spanien, numera kan man få syn på den vid någon av de ”gamrestauranger” som erbjuder giftfri, veterinärbesiktigad föda för hotade gamarter. Det här är något som gynnat också grågamen och den starkt hotade smutsgamen.

Grågamen är en tuffing som när den landar vid restaurangerna får

till och med de otaliga gåsgamarna att bli litet försiktiga.

Att äta kadaver är en smutsig sysselsättning. Därför har de flesta gamarter mer eller mindre kala huvuden och halsar. Lammgamen skiljer sig på flera sätt från de andra europeiska gamarna. Till att börja med är den befjädrad på både hals och huvud, dessutom har den en liten slokande mustasch som hänger ned från näbben.

Men framför allt skiljer den sig vad gäller kosten. Lammgamen kommer ofta till ”restaurangerna” när de andra gamarna ätit klart och köttet gått åt. Kvar ligger bara benresterna, som just är lammgamens specialitet. Den vill åt den näringsrika benmärg som finns inuti benen. För att komma åt benmärgen har den ett speciellt tillvägagångssätt. Om den inte sväljer bendelarna hela – här kan man med rätta tala om ”stålmagar” – kan den banka benbitarna mot stenar eller ännu mer raffinerat: den tar benbitarna med sig upp i luften och från 40–50 meters höjd släpper den sedan benen så de krossas i småbitar mot klipporna.

Många gamar häckar kolonivis men lammgamen är precis som smutsgamen och grågamen mer solitär. En lammgam kan under en blåsig dag glidflyga upp till sjuttio mil. Lammgamparets revir är omfattande, och det skiljer ofta minst en mil mellan boplatserna. Lammgamen är inte akut hotad om man ser till hela världen. 2004 uppskattade BirdLife International världspopulationen till mellan ett par tusen och tio tusen fåglar.

Men i Europa är lammgamen en av de mest hotade arterna efter att för ett par hundra år sedan ha varit ganska vanlig. När EU för ett antal år sedan förbjöd bönderna att lämna självdöda djur i naturen miste gamarna en viktig födokälla. Gamrestaurangerna blev allt viktigare.

Precis som andra gamar drabbades både smutsgamen och lammgamen hårt av det veterinära bruket av diklofenak i Indien, där bruket av detta smärtstillande medel för tjugo år sedan förbjöds för användning på boskap. När nu lokala spanska och italienska myndigheter tillåtit diklofenak för användning på boskap har hotbilden komplicerats när det gäller de redan hotade lamm-, smuts- och grågamarna i södra Europa.

I Sverige har vi fyra lekarter, tjäder, orre, dubbelbeckasin och brushane. I södra Europa och i synnerhet i Spanien finner vi även småtrappen, en art vars lekplatser är hotade. För många fågelälskare har det varit en dröm att få fotografera småtrappshanarna, som under leken gör spektakulära hopp. Lekperioden är kort, från mitten av april och någon vecka in i maj. Och vi åker hit mitt i lekperioden.

Småtrappshanen är under leken betydligt mindre skygg än vår tjäder. Småtrappshonorna är dock ännu skyggare än våra tjäderhonor. Så själva parningen sker i det höga gräset, väl dold för nyfikna.

Hanarnas lekuppvisning består i ett flaxande med vingarna, följt av ett stampande i marken som påminner om en liten flamencodans vilken stegras i tempo innan själva danshoppet utförs. 

Senast Brutus besökte fälten utanför Montgai var det speciellt en småtrappshane som skilde sig från de övriga hanarna på de öppna fälten utanför byn Montgai i Katalonien i nordöstra Spanien. Denne hane var på spelplatsen långt innan solen gick upp, och långt innan de andra hanarna visade sig. Vingflaxandet och stampandet påbörjades i nattmörkret då det enda som lyste upp fälten varenstaka billyktor. Han spelade tills det nästan var lunchdags. De andra hanarna visade sig sällan före gryningen.

Bilder utom bilden på gömslet © Brutus Östling

Fyra fulla gömsledagar med fotografering av lammgamar, grågamar, gåsgamar och smutsgamar.

 

Brutus har varit nere i området kring Pyreneerna ett antal gånger sedan 2008. Fotograferingen sker från gömslen med de bästa bakgrunderna och säkraste besöken av den spektakulära lammgamen men även grågam och smutsgam.

Grågamen håller på att återintroduceras i norra Spanien, och den ena av dagarna beger vi oss gömslet med de säkraste besöken av denna tuffing.

 

Gåsgamarna kommer alltid och de är många. Bråken när köttstyckena ska fördelas ger massor med möjligheter till actionbilder.

Småtrappen fotograferar vi från gömslen vid själva lekplatsen. Vi går ut innan det första dagsljuset.

Småtrappen är den minsta av trapparna på norra halvklotet,ändå är det inte någon liten fågel, i längd stor som en fasanhona.

Den håller till helst i ostörda odlings- eller ängslandskap där växtligheten är tillräckligt hög för att ge den skydd under speltiden.

I Spanien där småtrappen har sitt starkaste fäste i Europa beräknas antalet småtrappshanar under den senaste trettioårsperioden ha minskat med 80–90 procent. Till största delen beror minskningen av

beståndet på att markområden som arten föredrar (marker som kanske inte har ansetts vara brukbara) nu tagits i bruk för andra ändamål.

Galleri

KLICKA PÅ BILDEN

Dagsprogram

PRELIMINÄRT DAGSPROGRAM

 

Resan påbörjas och avlutas på Barcelonas flygplats

Dag 1, ankomstdagen, 24 april:

vi kommer till Barcelonas flygplats mitt på dagen, vi kör i Fokus buss till Solsona där vi inkvarterar oss på hotellet och äter middag. Körningen tar 1,5 timme.

Kommer flyget mycket försent hör ni av er när ni landat eller tidigare, vid mellanlandning. 

Dag 2 och dag 3:

Vi sitter i två olika gömslen för lammgamar men på samma plats, en bit upp i bergen i början av Pyrennerna. Fotoplatsen är vald med tanke på en bakgrunden. Se bilder. Just bakgrunden här skiljer sig från många andra gömslen. 

Toalettmöjlighet finns, förra gången jag var här var åtelplatsen och gömslena alldeles nya, men gömslena har sedan dess moderniserats och blivit bekväma. 

 

Dag 4:

Vi sitter i ett större gamgömsle högre upp i Pyrenéerna, en mycket speciell plats där hundratalet gamar dyker upp så fort bonden som matat dem under decennier lämnar den lilla byn med sin pickup. Gamarna landar medan han slänger ut köttbenen. Först kommer gåsgamarna, sedan lammgamen, då har gåsgamarna redan gjort förarbetet och benen befriats från mycket av köttet. Lammgamen är specialist, den vill åt benmärgen. Smutsgamarna kommer kanske innan lammgamarna, men de är små och letar köttbitar lite vid sidan av och i buskar medan gåsgamarna fajtar över de stora köttstyckena. Efter sittningen rör vi oss lite söderut för vårt nästa boende, i byn Montgai. 

 

Dag 5 och dag 6:

Vi delar dessa två dagar upp oss. Tre av oss sitter den ena dagen i ett gamgömsle vars specialitet är grågamen, den fjärde europeiska gamarten. Grågarma håller sedan något eller ett par decennier på att återintroduceras i Katalonien, och försöken har varit rätt framgångsrika. Naturligtvis har vi även gåsgamar och smutsgam vid detta gömsle, efter tre dagar vid lammgamsgömslen blir vi troligen utan lammgam denna dag.

Den andra halvan av gruppen ägnar morgonen åt lekande småtrappar, som är i full gång vid denna tid. Medan vi inte går in i gamgömslena förrän bortåt åtta på morgonen beger vi oss till småtrappsgömslena innabn soluppgången. Dessa kommer ofta innan det blir ljust även om vi inte ser dem hoppa förrän efter soluppgången. På eftermiddagen kan vi välja mellan olika gömslen, minervaugglan är ett av objekten, det finns också andra rovfågelgömslen. Man kan också fotografera småtrappar vid lekplatsen, men på eftermiddagen leker de inte och hoppar de inte på samma sätt som på morgonen.

Dag 6 byter vi gömslen. De som fotograferade grå- och andra gamar tar nu småtrappsgömslena, och vice versa.

 

Dag 7:

VI ägnar en ytterligare morgon till småtrapparna och eftermiddagen ägnar vi åt några rovfågelsgömslen med rödglada, ormvråk, minervauggla eller åt ungern-liknande drinking stations med mindre fåglar. 

Dag 8, 1 maj 2024: 

Hemfärd från Barcelonas flygplats, men tidigast vid lunhtid, så vi hinner köra dit.

information

PRAKTISK INFORMATION

 

Datum

xxdatum  

 

Pris:   19 900  kr   (åtta dagar, sju nätter)  (Sex hela gömsledagar)

(Anmälningsavgift  5 000 kr, se nedan)*

Reseledare/fotoguide

Brutus Östling

Antal deltagare

Min 4 / Max 5

Inkluderat i priset

Boende  i enkelrum.

Transporter från flygplatsen, till olika gömslen och retur till Barcelonas flygplats

Sex gömsledagar och guidning.

 

Boende

Boendet är enkelt men det är rent. Gästvänligt. 

Inte inkluderat i priset

Flyg tur och retur till Barcelona, ev. dricks, mat och dryck, försäkringar och annat av personlig karaktär. Avbeställningsskydd.

VI äter i anslutning till boendet, betalas av var och en på plats. Spanska landsbygden utmärks av låga priser på mat och dryck.

 

Enkelrumstillägg

Enkelrum ingår

Extra resevillkor för denna resa:

Vårt pris är kalkylerat utifrån minst 4 deltagare och en eurokurs på 11,50. Vid färre deltagare kan en mindre kostnad tillkomma.

Resans början och slut

Resan börjar och slutar på Barcelonas flygplats, exakt tid meddelas senare.

Kamerautrustning

Brännvidder och objektiv, och nu utgår jag från fullformat: allt från 24 mm för landskap till längre. Men till 95 % använder man från 100/200 till 500 och 600 mm. Telekonverter för närbilder. Stativ.

Kläder

Varm jacka behövss särskilt tidigt på morgonen när vi är ute, ibland kan det dock bli riktigt varmt, dock: en del dagar kan vara kyliga.

Gömsleklädsel

I gömslena ska vi ha svarta eller mörka tröjor, om möjligt med långa ärmar. . Tunna mörka fingervantar är jättebra, de ljusa fingrarna syns lätt genom gömsleglaset. Tunn så kallad rånarhuva kan man använda, men inte nödvändigt.

Tillgänglighet

Boendet har en del begränsningar vad gäller tillgänglighet om man har funktionella rörelsehinder. De områden vi rör oss i för fotografering kan innebära minskad tillgänglighet vid nedsatt rörlighet. Ring oss gärna och fråga.

Visum/Pass

Svenska medborgare behöver inte visum men man ska ha pass. Vid incheckning för flyg krävs pass.

*Betalningsvillkor

Betalningsvillkoren avviker från våra allmänna resevillkor. Anmälningsavgiften inbetalas via faktura i samband med anmälan. Amälningsavgift 5.000 kr. Faktura 2, delbetalning på 9.000 förfaller 30 dagar innan resan. Resterande belopp betalas 14 dagar efter resan. 

 

Försäkringar

I samarbete med Europeiska ERV erbjuder vi ett komplement till er hemförsäkring och ett avbeställningsskydd. Allt för att ni skall vara så trygga som möjligt på er resa. Läs mer om vad försäkringen täcker samt boka här.

Resenär ska ha försäkringar som täcker sjuktransporter både på plats och hem. I dessa tider är avbeställningsskydd viktigt.

Hälsa

Kontakta din läkare för att rådfråga om vaccinationer. Till Spanien brukar gälla vad som gäller i övriga Europa.

Gruppen och språk

Våra resor är tänkta för svenskspråkiga/skandinaviska grupper. Vi försöker hålla oss till skandinaviska deltagare. Resorna är öppna för andra nationaliteter vilket innebär att gruppen i vissa fall kan vara internationell.

Reseledarna på våra resor talar svenska och engelska.

Information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

Resevillkor (läs mer här)

BOKA NU
bottom of page