Cañón del Sumidero, Mexiko

Cañón del Sumidero är en 1000 meter djup kanjon i Chiapas i södra Mexiko. Kanjonen har en längd av ca 13 kilometer och bildades ungefär samtidigt som Grand Canyon i USA. Den ingår i en nationalpark med ett varierat djur -och växtliv. Grijalva River, som floden heter, har hjälpt till att skapa detta hissnande naturfenomen i en process som startade med en rejäl spricka för 35 miljoner år sedan. Berggrunden består främst av kalksten och det finns en del grottor med droppstenar. Nedför branterna störtar ett antal vattenfall och mindre kaskader. Det mest kända har en form av en gran! Se bilden nedan.

Efter att ha beundrat utsikten kan det verkligen rekommenderas att man tar en tur nere på floden genom kanjonen. Fågellivet är rikt här nere och det är lätt att fotografera gamar, hägrar och pelikaner som håller till i strandvegetationen. Både krokodiler och leguaner låter sig beskådas där de i lojt tempo rör sig i vattnet och i strandkanten. Efter att många arter försvunnit p.g.a. människans olika aktiviteter, har djurlivet hämtat sig och i dag räknar man med att det finns 308 olika arter av ryggradsdjur från att före 1980 varit nere i 90 arter. Fåglarna är dominerande med 195 observerade arter. Jaguar, ozelot och ett antal apor kan med lite tur ses här. Ett antal fladdermusarter jagar nattetid insekter i området.

Nationalparken fick sitt skydd fastlagd 1980 och blev 21 789 ha stor. Kring 2005- 2006 lades ytterligare 1660 ha till. Även om området är skyddat så är det stora problem med nedsmutsning av vattnet när 552 000 människors avloppsvatten söker sig ned till floden. Det var inte heller svårt att se de uppenbara problem som finns med avfall i form av plast av alla de slag. När man anordnar "städdagar" kan det samlas in uppåt 40 ton avfall per dag i detta område som blir extra hårt drabbat då floden smalnar av och koncentrationen skräp blir större.

Historiskt har Chiapas-folket ockuperat området långt innan spanjorerna kom hit. Deras största bosättning hette Chiapa de Corzo som var ett befäst ställe. Folket var kända för sitt motstånd mot spanjorernas intåg och här höll de ut mellan 1528 till 1535 som en sista fristad. När de så var tvungna att ge upp, säger legenden att invånarna begick kollektivt självmord genom att hoppa ner i kanjonen.

© Fokus Fotoresor, Ågerup 202, 243 92 Höör        

info@fokusfotoresor.se, +46 (0)730 662 007

  • Facebook