Dark Hedges - Nordirland

Omkring år 1775 byggde en man vid namn James Stuart ett hus i landskapet Antrim i Nordirland. Det fick namnet Gracehill House efter hans fru Grace. Han lät plantera över 150 bokar i en allé fram till huset för att imponera på besökare. Nära 250 år senare utgör träden en imponerande syn och besöks flitigt av turister. Det har kommit fram förslag att förbjuda trafiken på vägsträckan för att skona träden. Detta förslag har troligen gått igenom nu i höst. I dag står knappt 90 av träden kvar och senare års stormar har skördat en del offer bland gamlingarna.

Naturligtvis har en sådan här plats med trädens fantasieggande former givit upphov till en hel del sägner. Det sägs att det finns ett spöka här i form av en kvinna kallad Grey Lady. Hon kan ses röra sig mellan träden nattetid och lär vara  antingen James Stuarts dotter eller en hushållerska som dog under mystiska omständigheter.

På grund av den stämningsskapande miljön har allén används vid olika filminspelningar varav den mesta kända är Game of Thrones. 2017 spelades också in scener till Transformersfilmen "The last knight" här.

2014 körde Stephen Grey genom allén och insåg vilket värde den skulle ha för turismen. Det var när han såg ett gäng Game of Throne-fantaster med, för tv-serien typiska hjälmar, i en kall vinternatt gåendes genom trädtunneln som han insåg att det fanns en möjlighet att ta vara på turistströmmen. Han köpte helt enkelt Gracehill tillsammans med en affärspartner och numera är det både golfklubb och hotell.

När man står i södra änden av allén kan man förstå varför den är så populär. En tidig morgon före soluppgången eller en sen kväll efter att solen gått ner sprider sig en spöklik stämning och det är inte svårt att få till spännande bilder, gärna med ett kort teleobjektiv som förstärker den kompakta känslan.

Copyright inNature West, Velingstorpsvägen 21, 511 56 Kinna,          Besök gärna min hemsida om projektet med jätteträd. Klicka här.

tel. +4632035300