Amazonas - Cuyabeno National Park

Amazonas - smaka på ordet! Det ligger en förväntan och spänning i namnet på jordens stora lunga som producerar stora mängder syre och äger en ofantligt stor biologisk mångfald. Det är ofattbart stort, men ändå hotat av mänsklig aktivitet som dagligen släcker ut livet på arter som vi inte ens upptäckt ännu.

Cuyabeno National Park ligger så långt österut du kan komma i Ecuador på gränsen till Colombia och Peru. Det skyddade området omfattar 603 380 ha av i det närmaste orörd regnskog genomflutet av flera vattendrag. Här svämmas delar av skogen över i regnperioden och skapar på så sätt ett unikt djur -och växtliv. Här lever alla stora däggdjur som är typiska för Amazonas t.ex. jaguarer, puma, tapir, 2 arter av floddelfiner, jätteutter, minst 10 olika arter av apor. Antalet obsereverade fågelarter går upp emot 580! Det finns minst 350 olika fiskarter och med lite tur kan man få se kaymaner i strandkanten. Och ja, här finns ormar fast det ska mycket tur till att få syn på en boaorm eller den vattenälskande anakondan som kan bli bortåt 6 meter lång. De bästa djurobservationerna gör man från båtar på de små , lugna vattendragen där guiden ser allt som rör sig och låter. Här ges bra möjligheter att fånga regnskogens djurliv på bild

Klimatet är behagligt med ca 30 grader på dagarna ner till strax över 20 nattetid. Nederbörden årligen ligger på ca 3400 mm och då mest i regnperioden. Från december till mars är det torrperiod och bästa tiden att se djurlivet. Från Quito flyger man till Lago Agrio varifrån det blir ett par timmars busstransport till en väntande kanot. Sedan dröjer det ytterligare någon timme innan man kommer in i den skyddade primära regnskogen i parken. Under färden passeras områden där skogen har fått ge vika för oljeutvinning. Här är det stora problem med föroreningar i marken när de ofta kinesiska oljebolagen utvinner det svarta guldet. För att citera en guide i området angående skyddet av Cuyabeno: "Så länge ni kommer hit för att uppleva Amazonas så får det finnas kvar. Om inte ni kommer blir området snart föremål för avskogning och oljeutvinning". Man kan säga att det är tack vare ekoturismen som startade 1985 som skyddet av Cuyabeno fungerar.

Det finns tre olika stammar av ursprungsbefolkning. Sionas är de som jobbar en hel del med turism och dessa finns det också möjlighet att besöka på en resa till Ecuador.

Nedan några exempel på den biologiska mångfalden i Cuyabeno: Hoatzin, tiger heron och ett gigantiskt träd

Läs mer om Cuyabeno här.

Här hittar du information om resan 2019

© Fokus Fotoresor, Ågerup 202, 243 92 Höör        

info@fokusfotoresor.se, +46 (0)730 662 007

  • Facebook