Clonmacnoice, Irland

Klostret Clonmacnoise i Irlands inland grundades på 500-talet av st Ciaran, en av tolv aporstlar på ön. Klostret låg strategiskt placerat där en landväg från östra till västra Irland korsar floden Shannon. Det blev på så sätt snabbt ett viktigt religiöst centrum likväl ett centrum för lärande och hantverk. Här skrevs the Book of Dun Cow i början av 1100-talet.

På kyrkogården kring ruinerna finns många vackra kors. Några av de mest kända är "Cross of the Scriptures", "Södra korset" och "Norra Korset". Alla tre är försedda med utkarvade bilder med scener ur bl.a. Kristi lidande. Originalen finns i museum på annat håll. Sedan 1991 är repliker placerade på dess originalplats. Förutom dessa tre kors består resterna efter byggnader av sju kyrkor, två runda tornoch en mängd gravar från tidig kristen tid.

Redan på 1200-talet började platsen förfalla då dess betydelse som centrum avtog till förmån för staden Athlon som blev centrum för handel här i mitten av Irland. För övrigt kan nämnas att klostret blivit anfallet ett otal gånger både av engelsmän och av vikingar.

Ett besökscenrum byggdes här 1993 och för den intresserade kan man få veta det mesta kring platsens historia. Dett är en plats väl värd att besöka rent fotografiskt med de gamla mäktiga korsen och ruinerna som ligger vid floden Shannon där en våtmark hyser en stor artrikedom vad gäller framför allt fåglar.

© Fokus Fotoresor, Ågerup 202, 243 92 Höör        

info@fokusfotoresor.se, +46 (0)730 662 007

  • Facebook