Byn Tinghare i Nepal

Det är lätt att dra sig till minnes besöket hos alla de fantastiska människor som tog emot oss i den lilla, avlägsna byn Tinghare öster om Kathmadnu i Nepal. De först blyga barnen som efter en stund gärna ville vara med på bild, de allvarsamma och stolta byborna som visade oss sina enkla hus. Att det är en mycket fattig by tar det inte lång tid att förstå. Tidigare försörjde sig byn på fiske i den närbelägna floden. Efter skogsskövling och andra tokiga åtgärder finns inte floden kvar längre. Följden blev att dessa fiskare fick skola om sig till att bruka jorden.

Här är man stolt över sin skola och man gör allt för att barnen ska komma dit och lära sig läsa och skriva. När det serveras mat i skolan är det lättare att få dem att komma dit. Inte alltid så bra med mat hemma.

Det var en månad efter vårt besök här som vi nåddes av den fruktansvärda nyheten om jordbävningen som tog tusentals liv i Nepal. Tinghare drabbades hårt, men här sattes också snabbt in hjälp av Inner Wheel, en organisation knuten till Rotary. På olika sätt försökte vi också hjälpa till och tack vare får reseledare Irma Partanen Lund, kunde vi förse byn med hjälpmedel, framför allt till en ny skola.

Jag tänker ofta med tacksamhet på att jag fått träffa dessa fantastiska människor som kämpar på för att få livet att gå ihop. Ett besök i Tinghare förändrar besökaren på många sätt. Ibland glömmer man ändå av hur bra vi har det i vår del av världen.

© Fokus Fotoresor, Ågerup 202, 243 92 Höör        

info@fokusfotoresor.se, +46 (0)730 662 007

  • Facebook