top of page

Sary-Chelek-sjön i Kirgizistan

Långt ute på landsbygden bland höga berg och valnötsskogar ligger orten Arkit och ca 25 km högre upp i fullkomligt lugn och tystnad ligger sjön Sary-Chelek. Hela området kring sjön med dess valnötsskogar är ett skyddat biosfärområde. Området omfattar närmare 26 kvadratkilometer och skyddades redan 1959 för din rika flora och fauna. Sjön har ett största djup på 246 meter och ligger insprängd mellan bergssluttningarna 2000 meter över havet. De omgivande topparna når upp till en bit över 4200 meter som högst

 

Själva namnet betyder "gul skål" och det hänsvisar till höstfärgernas speglingar i det lugna vattnet. Reservatet gynnas av ett milt klimat med varma somrar och milda vintrar. Kring sjön och i de omgivande skogarna växer valnötsträd, äppel- och päronträd vilka skördas varje höst av bönder som reser hit upp och blir tilldelade ett område som de arrenderar för att framför allt plocka valnötter. En välbehövlig extra inkomst kan man ana.

Området hyser ett flertal däggdjur som t.ex. stenbock, dovhjort, kronhjort, mård, piggsvin och vildsvin. Här finns 157 olika fågelarter. Bland de största är lammgamarna som man med lite tur kan få se flyga utmed bergskammarna.

En heldag här är verkligen en riktig lisa för själen och det ges utrymme att vandra kring en närliggande sjö där hästar och kor betar under äppelträden.

bottom of page